Kochani! Ponownie szykujemy się do złożenia projektów Bezpłatnych Kursów Tańca w dzielnicach Gdyni w ramach Budżet Obywatelski Gdynia. Potrzebujemy Waszej pomocy przy zbieraniu podpisów od mieszkańców.

Zdjęcie lub skan listy prosimy wysyłać na adres stowarzyszenie@tanczmy.pl

Lista do zbierania podpisów:

Wpisujemy tytuł projektu: „Kurs tańca towarzyskiego” oraz nazwę dzielnicy której mieszkańcy się podpisują na danej liście.

Podpisywać mogą się wszyscy mieszkańcy Gdyni, nie jest wymagany meldunek.

Na jednej liście zbieramy podpisy mieszkańców tylko jednej dzielnicy

Za osoby niepełnoletnie, również noworodki, podpisuję się rodzice (opiekunowie prawni)