Tym razem już ruszamy z akcją zbierania podpisów pod projektami, które będą mogły być realizowane za rok – w 2024 roku. Zachęcamy do pomocy w zbiórce podpisów poparcia.

lista poparcia

Podpisywać mogą się wszyscy mieszkańcy danej dzielnicy Gdyni (nie jest wymagany meldunek). Przy wpisie mieszkańca niepełnoletniego wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego. Wypełnione formularze prosimy przynosić do klubu lub zdjęcia wysyłać na adres mailowy Stowarzyszenia.