Deklaracja członkowska (pobierz)

Deklarację należy dostarczyć osobiście do członka Zarządu Stowarzyszenia lub wysłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.